Information om julkalendern 2021

Nu är årets julkalender på Airsoft.nu igång och se fram emot 24 luckor med intressant innehåll.

Länk: https://www.airsoft.nu/julkalender/

Information om julkalendern 2020

Julkalendern föregående år på Airsoft.nu firade 10-årsjubileum och undertecknad tänkte egentligen att den skulle vara den sista eftersom varje års julkalender är ett stort administrativt arbete, inte minst med att utse vinnare.

Men flera har efterfrågat att ”traditionen” fortsätter och därför har luckor med bra erbjudanden tagit en större plats. 🙂

Bakom varje lucka döljer det sig en tävling eller ett väldigt bra rabatterbjudande.

Julkalendern pågår mellan 1-24 december och varje lucka är tillgänglig aktuell dag mellan 00:00-23:59.

För luckor med tävling

Till varje lucka kommer alla tävlande först att svara på en 1X2-fråga (rätt svar krävs för att gå vidare) och därefter besvara en fråga/skriva en motivering och den som vi (Airsoft.nu) gillar bäst vinner (beslut går ej att överklaga).

För att vara med och tävla ska man vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Sverige samt listad på Ratsit och liknande sidor för att vi ska kunna verifiera uppgifterna.

När vi har utsett en vinnare kontaktar vi vinnaren på den angivna e-postadressen och begär in adressuppgifter (även personnummer om vinsten är ett airsoftvapen).

Därefter ger vi de insamlade uppgifterna från vinnaren till aktuell butik som därefter skickar ut vinsten kostnadsfritt till vinnaren. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Vi har som mål att ha utsett vinnare till respektive lucka senast inom en vecka från aktuell luckdag, men det kan ibland dra ut på tiden.

Om vi inte får kontakt med vinnaren inom två veckor från att vi utsett vinnaren och kontaktat denne vi uppgiven e-postadress, kommer en ny vinnare att utses och behöver svara inom samma tidsintervall och så vidare.

Vid misstanke om fusk förbehåller vi oss rättigheten att ta bort inskickade tävlingsbidrag utan vidare notis.

Respektive dags lucka och vinnare kommer att presenteras på http://www.airsoft.nu/julkalender/ där uppgifterna kommer listas tillsvidare. De uppgifter som kommer visas offentligt är Förnamn, Efternamn och Ort.

Till sist önskar vi att vinnare fotograferar sin vinst och skickar in bild(er) till Airsoft.nu för en framtida bloggpost och/eller Facebook-album.

För luckor med erbjudande

Erbjudandena i dessa luckor gäller oftast bara en specifik dag och det finns risk för slutförsäljning.

Till julkalendern: http://www.airsoft.nu/julkalender/

Information om julkalendern 2019

Information om årets julkalender på Airsoft.nu tillsammans med flera airsoftbutiker.

Varje midnatt blir respektive dags lucka tillgänglig att öppna och stängs 23.59 (serverns tid) och sen rullar det på så fram till julafton.

På julkalenderns sida framgår det vilka butiker som deltar men allt annat blir en överraskning för var dag som går.

Bakom varje lucka döljer det sig en tävling eller ett väldigt bra erbjudande.

För luckor med tävling
Till varje lucka kommer alla tävlande först att svara på en 1X2-fråga (rätt svar krävs för att gå vidare) och därefter besvara en fråga/skriva en motivering och den som vi (Airsoft.nu) gillar bäst vinner (beslut går ej att överklaga).

För att tävla ska man vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Sverige samt listad på Ratsit och liknande sidor för att vi ska kunna verifiera uppgifterna.

När vi har utsett en vinnare kontaktar vi vinnaren på den angivna e-postadressen och begär in adressuppgifter (även personnummer om julklappen är ett vapen).

Därefter ger vi adressuppgifterna till aktuell butik och som skickar respektive julklapp till respektive vinnare, helt kostnadsfritt för vinnaren.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

I årets julkalender ingår några butiker från Danmark och Finland, men eftersom att de ingår i samma tullunion som Sverige ska det inte tillkomma några extra kostnader. I händelse av att det ändå skulle göra det, är det vinnaren som är skyldig att betala.

Vi har som mål att ha utsett vinnare till respektive lucka senast inom en vecka från aktuell luckdag, men det kan ibland dra ut på tiden.

Om vi inte får kontakt med vinnaren inom två veckor från att vi utsett vinnaren och skickat e-post till den, kommer en ny vinnare att utses (med samma tidsintervall för att svara).

Vid misstänkt fusk förbehåller vi oss rättigheten att ta bort inskickade tävlingsbidrag utan vidare notis.

Respektive dags lucka och vinnare kommer att presenteras på www.airsoft.nu/julkalender där uppgifterna kommer listas tillsvidare. De uppgifter som kommer visas offentligt är Förnamn, Efternamn och Ort.

Till sist önskar vi att alla som vinner fotograferar sin julklapp och skickar bild(er) till Airsoft.nu för en bloggpost/facebookpost efter julkalendern.

För luckor med erbjudande
Erbjudandena i dessa luckor gäller oftast bara en specifik dag och det finns risk för slutförsäljning.

Till julkalendern: www.airsoft.nu/julkalender

Information om julkalendern 2018

Information om årets julkalender på Airsoft.nu tillsammans med flera airsoftbutiker.

Varje midnatt blir respektive dags lucka tillgänglig att öppna och stängs 23.59 (serverns tid) och sen rullar det på så fram till julafton.

På julkalenderns sida framgår det vilka butiker som deltar men allt annat blir en överraskning för var dag som går.

Bakom varje lucka döljer det sig en tävling eller ett väldigt bra erbjudande.

För luckor med tävling
Till varje lucka kommer alla tävlande att först svara på en 1X2-fråga (rätt svar krävs för att gå vidare) och därefter besvara en fråga/skriva en motivering och den som vi (Airsoft.nu) gillar bäst vinner (beslut går ej att överklaga). När vi har utsett en vinnare kontaktar vi vinnaren på den angivna e-postadressen och begär in adressuppgifter (även personnummer om julklappen är ett vapen). Därefter ger vi adressuppgifterna till aktuell butik och som skickar respektive julklapp till respektive vinnare. För att tävla ska man vara 18 år eller äldre och vara bosatt i Sverige och listad på Ratsit och liknande sidor för att vi ska kunna verifiera uppgifterna när det är airsoftvapen.

Vi har som mål att ha utsett vinnare till respektive lucka senast inom en vecka från aktuell luckdag, men det kan ibland dra ut på tiden.

Om vi inte får kontakt med vinnaren inom två veckor från att vi utsett vinnaren och skickat e-post till den, kommer en ny vinnare att utses (med samma tidsintervall för att svara).

Vid misstänkt fusk förbehåller vi oss rättigheten att ta bort inskickade tävlingsbidrag utan vidare notis.

Respektive dags lucka och vinnarna kommer att presenteras på www.airsoft.nu/julkalender.

Till sist önskar vi att alla som vinner fotograferar sin julklapp och skickar bild(er) till Airsoft.nu för en bloggpost efter julkalendern.

För luckor med erbjudande
Erbjudandena i dessa luckor gäller oftast bara en specifik dag och det finns risk för slutförsäljning.

Vinnare i Julkalendern 2017

Arbetet med att utse vinnare i julkalendern 2017 drog ut på tiden men sedan nyligen är alla vinnare utsedda och kontaktade.

Listan med vinnare finns på julkalender-sidan och alla vinnare har inkommit med sina adresser.

Tack alla deltagare i julkalendern, så väl tävlingsdeltagare som sponsrande butiker.

På grund av att uttagningen av vinnare drog ut på tiden har flera kontaktat oss och frågat hur det går. Några har dock skickat in önskemål om att vinna specifik produkt och dessa önskemål har inte blivit tillgodosedda.

Lista med vinnare: www.airsoft.nu/julkalender

Inför julkalendern 2017

Information om årets julkalender på Airsoft.nu tillsammans med flera airsoftbutiker.

Varje midnatt blir respektive dags lucka tillgänglig att öppna och stängs 23.59 (serverns tid) och sen rullar det på så fram till julafton.

På julkalenderns sida framgår det vilka butiker som deltar men allt annat blir en överraskning för var dag som går.

Till varje lucka kommer alla tävlande att först svara på en 1X2-fråga (rätt svar krävs för att gå vidare) och därefter besvara en fråga/skriva en motivering och den som vi (Airsoft.nu) gillar bäst vinner (beslut går ej att överklaga). När vi har utsett en vinnare kontaktar vi vinnaren på den angivna e-postadressen och begär in adressuppgifter (även personnummer om julklappen är ett vapen). Därefter ger vi adressuppgifterna till aktuell butik och som skickar respektive julklapp till respektive vinnare. För att tävla ska man vara 18 år eller äldre och vara bosatt i Sverige och listad på Ratsit och liknande sidor för att vi ska kunna verifiera uppgifterna när det är airsoftvapen.

Vi har som mål att ha utsett vinnare till respektive lucka senast inom en vecka från aktuell luckdag, men det kan ibland dra ut på tiden.

Om vi inte får kontakt med vinnaren inom två veckor från att vi utsett vinnaren och skickat e-post till den, kommer en ny vinnare att utses (med samma tidsintervall för att svara).

Vid misstänkt fusk förbehåller vi oss rättigheten att ta bort inskickade tävlingsbidrag utan vidare notis.

Respektive dags lucka och vinnarna kommer att presenteras på www.airsoft.nu/julkalender.

Till sist önskar vi att alla som vinner fotograferar sin julklapp och skickar bild(er) till Airsoft.nu för en bloggpost efter julkalendern.

Till Julkalendern!

Sprid gärna informationen om Julkalendern till era lokala lagforum / facebookgrupper så att så många som möjligt får ta del av detta.

Julkalenderns vinnare är utsedda och Tack för i år!

julkalender_produkter_2016

Under gårdagen (30/12) kontaktades sista vinnarna i årets julkalender och i skrivande stund har alla utom 1 vinnare skickat in sin adress.

Det totala produktvärdet för årets julklappar uppgår till runt trettiotusen och de flesta luckor hade över 100 deltagare.

På julafton var det julklappen G&G GK5D (sponsrad av Tacticalstore) och Mr. Liao (VD och grundare av G&G Armament i Taiwan) ställde upp med några ”spexbilder” enligt förfrågan från oss.

Nytt för i år var att även ha med butiker utanför Sverige, Handelshuset Aulum (Danmark) och Airsoftboden (Norge). Detta berodde bland annat på att några svenska butiker (bland annat #Sverigesstörstaairsoftbutik) tackade nej till att delta och att vi hellre ser mångfald bland butiker än att några få butiker har nästan alla luckor.

Tack till butikerna Tacticalstore,  Wizeguy, Röda Stjärnan, JMas, Garderoben, PM Airsoft, Stars Airsoft, Handelshuset Aulum (Danmark), Airsoftboden och Airsoft Gun Sweden som sponsrade med julklappar och tack till alla besökare och tävlingsdeltagare.

Listan med vinnare finns här: www.airsoft.nu/julkalender

Vi vet redan nu att 2017 blir ett händelserikt airsoftår ur flera avseenden, med bland annat flera spännande lanseringar.

Om 2 veckor åker vi iväg för att rapportera från en mässa och bland annat närvara vid presskonferensen där Kriss USA kommer offentliggöra all information om Krytac Kriss Vector AEG.

Tack för i år och Gott Nytt År önskar vi er alla!

/Daniel, Fredrik och Mikael

Inför Julkalendern 2016

julkalender_2016

Information om årets julkalender på Airsoft.nu tillsammans med flera airsoftbutiker.

Varje midnatt blir respektive dags lucka tillgänglig att öppna och stängs 23.59 (serverns tid) och sen rullar det på så fram till julafton.

Vilka julklappar som finns i luckorna och vilka deltagande butiker är blir en överraskning för var dag som kommer.

Till varje lucka kommer alla tävlande att först svara på en 1X2-fråga (rätt svar krävs för att gå vidare) och därefter besvara en fråga/skriva en motivering och den som vi (Airsoft.nu) gillar bäst vinner (beslut går ej att överklaga). När vi har utsett en vinnare kontaktar vi vinnaren på den angivna e-postadressen och begär in adressuppgifter (även personnummer om julklappen är ett vapen). Därefter ger vi adressuppgifterna till aktuell butik och som skickar respektive julklapp till respektive vinnare. För att tävla ska man vara 18 år eller äldre och vara bosatt i Sverige och listad på Ratsit och liknande sidor för att vi ska kunna verifiera uppgifterna när det är airsoftvapen.

Vi har som mål att ha utsett vinnare till respektive lucka senast inom en vecka från aktuell luckdag.

Om vi inte får kontakt med vinnaren inom två veckor från att vi utsett vinnaren och skickat e-post till den, kommer en ny vinnare att utses (med samma tidsintervall för att svara).

Vid misstänkt fusk förbehåller vi oss rättigheten att ta bort inskickade tävlingsbidrag utan vidare notis.

Respektive dags lucka och vinnarna kommer att presenteras på www.airsoft.nu/julkalender.

Tillsist önskar vi att alla som vinner fotograferar sin julklapp och skickar bild(er) till Airsoft.nu för en bloggpost efter julkalendern.

Till Julkalendern!

Sprid gärna informationen om Julkalendern till era lokala lagforum / facebookgrupper så att så många som möjligt får ta del av detta.

Airsoft.nu på plats i Tyskland för IWA 2016

IWA 2016

Airsoft.nu finns på plats i Tyskland och redo för mässan IWA OutdoorClassics 2016 som börjar på fredag.

Rapporteringen presenteras i samarbete med Wizeguy, Röda Stjärnan, AirStrike och Frysen Airsoft.

Följ vår rapportering i följande kanaler:
Facebook: Airsoft.nu
Youtube: www.youtube.com/airsoftnu och www.youtube.com/airsoftnuextra
och www.airsoft.nu/nyheter

SHOT Show 2016

SHOT Show 2016

Airsoft.nu finns just nu i Las Vegas, USA för att rapportera från mässan SHOT Show 2016 som startar på tisdag kl 08:30, den 19:e januari (lokal tid) och slutar den 22:a.

Vi som är på plats är Daniel, Fredrik och Mikael.

Vi kommer träffa mängder med airsoftkändisar och har du någon fråga till någon av dem, eller någon annan fråga (relaterat produkter och utställare på mässan) skicka gärna den eller dessa till info@airsoft.nu så ska vi försöka besvara, i mån av tid.

Följ vår rapportering på följande platser:

Airsoft.nu/nyheter

fb.com/Airsoft.nu

Kolla även in Airsoftdb för engelska:

Airsoftdb kommer även publicera en del nyheter (bilder) på Facebook, Instagram, Pinterest och Twitter.