Airsoftkiosken: Vi har tagit in ett lass med BLS-kulor

Vi har tagit in ett lass med BLS-kulor (icke bio, bio och tracer) och även en del andra nyheter har landat i vårt lager.

Länk: https://airsoftkiosken.com/se/search?q=bls