IWA 2015: RedWolf Airsoft och RWA

I RedWolf Airsofts monter på IWA 2015 träffar vi YouTube-kändisen Tim som de flesta förmodligen har sett som berättar om några av deras nya och kommande produkter, exempelvis Rare Arms XR25-EC.

RedWolf Airsoft/RWA på IWA 2015

RedWolf Airsoft är uppdelat i två verksamheter. Den första är butiksverksamheten RedWolf Airsoft, med butik i Hong Kong och Storbritannien och är det som de flesta konsumenter förknippar med RedWolf Airsoft. Den andra är deras distributörsverksamhet/tillverkning/licensinnehavare genom RWA Group och det är den delen som har kontakt med airsoftbutiker runt om i världen. Några av de tillverkare som RedWolf Airsoft/RWA är distributör för finns i deras monter exempelvis Airsoft Surgeon, Beltec, Airsoft Systems, Pantac m fl.