Butiken Garderoben tar till sig av kritiken

Garderoben

Flera personer har kontaktat Airsoft.nu med uppmaningar om att plocka bort butiken Garderoben ur butikslistan eller skriva en varning, på grund av missnöje med kundservicen gällande framför allt felaktiga lagerstatusar och svara i telefon och på e-post. Därför har Airsoft.nu varit i kontakt med butiken och bett dem om deras synpunkter kring kritiken.

Enligt informationen Airsoft.nu fått från butiken så tar de till sig av kritiken och berättar om förbättringsåtgärder som redan är genomförda och sånt som kommer framöver. Bland annat har de anställt mer personal till kundservice och de håller på att se över produktutbudet och rensar bort gamla inaktuella produkter. Framöver ska de genomföra en kundundersökning för att ta reda på hur kundnöjdheten är.

Garderoben tar all kritik på stort allvar. Vi har hundratusentals kunder och de allra flesta är nöjda kunder. Givetvis kan det ibland uppstå problem eller att några kunder blir missnöjda men vi gör vårt yttersta för att hjälpa varje kund så gått det går. Tyvärr syns detta arbeta inte på nätet då nöjda kunder sällan hör av sig.

Här är de åtgärder som vi redan tagit eller som pågår gällande airsoft:
* Vi har anställt ny personal inom kundtjänst och tror att detta kommer förbättra servicen ytterligare.

* Vi går kontinuerligt igenom sortimentet för att gallra ut inaktuella produkter på webbplatsen.

För att visa att vi tar kritiken på allvar så kommer vi även genomföra följande åtgärder:
* Vi ska genomföra en egen kundundersökning för att ta reda på hur nöjda kunderna är

* Vi kommer särskilt undersöka försäljningen och kundtjänst inom airsoft för att få en bättre uppfattning om kundnöjdheten

Om det är något annat som du anser att vi bör ta hänsyn till, så säg gärna till. Vi kan inte garantera stort förändringsarbete på en gång men lyssna gör vi alltid.