IWA 2019 kommer ha Airsoft Shooting Area

Första utkasten av hallritningarna för mässan IWA 2019 (i Tyskland) är offentliggjorda och en av nyheterna är att de kommer ha stort område för testskjutning av airsoftvapen, kallat ”Airsoft Shooting Area” i Hall 8.

Enligt ritningen finns det sex stycken skjutbanor och där varje skjutbana är 40 m² (enligt information i ritningen). Bilden ovan är gjord av Airsoft.nu, fritt baserad på ritningen.

Utöver ritningen finns det ännu ingen publicerad information om detta område och hur det kommer fungera (och om luftvapen också är inkluderade). Men det är i alla fall positivt att airsoftindustrin har blivit en så stor del av mässan.

Undertecknad har besökt IWA sedan 2014 och för varje år har mässan blivit större, såväl fler airsoft-relaterade utställare som fler hallar.

Detta år (IWA 2018) expanderade mässan till Hall 8 och bland annat RWA Group (RedWolf Airsoft) fanns där.

Notera dock att IWA OutdoorClassics är en affärsmässa och inte en konsumentmässa. Således är det alltså företrädare från bland annat butiker och media som får testa airsoftvapen vid dessa skjutbanor.