Matt Furey-King ny ordförande i EAA

Matt Furey-King är ny ordförande (President) för European Airsoft Association (EAA).

Han efterträder Joachim Dekkers som var ordförande mellan 2015 fram till nyligen.

För en del är Furey-King bekant sedan tidigare då han var ordförande för EAA från 2011 fram till 2015 och var även en av flera aktiva airsoftlobbyister i samband med Europaparlamentets vapendirektiv som riskerade medföra att airsoftvapen skulle förbjudas inom EU.

Läs mer