Inte så många airsoftutställare på IWA 2022

Det ser ut att inte bli så många airsoftutställare på mässan IWA 2022 i Nürnberg, Tyskland.

Som flera känner till blev mässorna IWA 2020 respektive 2021 inställda på grund av pandemin, men i takt med att fler och fler blivit vaccinerade börjar mässor runt om i världen successivt arrangeras igen. NürnbergMesse som är arrangören av IWA OutdoorClassics-mässorna har sedan länge siktet inställt på att mässan IWA 2022 (3-6 mars, torsdag-söndag) ska genomföras.

Antalet airsoftrelaterade utställare (tillverkare och distributörer av airsoftvapen och produkter relaterat dessa) har växt kraftigt de senaste åren innan pandemin slog till. Antalet airsoftutställare som tänkte delta vid mässan 2020 var nog närmare ett 50-tal, däribland flera av de stora tillverkarna från Asien. De flesta skulle vara samlade i hall 8 och där skulle det även finnas skjutbanor utställarna kunde hyra för att låta besökarna testskjuta airsoftvapen.

På IWA 2022 är det betydligt färre airsoftutställare och färre utställare generellt så antalet hallar har blivit färre.

De flesta från Asien (framför allt Taiwan och Hong Kong) och även flera stora europeiska aktörer inom airsoftindustrin har valt att inte delta.

I den nuvarande (och förmodligen ganska slutgiltiga utställarlistan) finns företag som

 • ActionSportGames
 • Anareus – tjeckisk butik och distributör
 • Bohemia Air Soft – tjeckisk butik och distributör
 • Cybergun
 • Europ-Arm – distributör av BO Manufacture och Lancer Tactical i Europa
 • Evolution Airsoft – italiensk tillverkare och distributör
 • Free Shot – italiensk butik och distributör
 • Jefftron – tillverkare av mosfetkretsar
 • Jolly Softair – distributör från San Marino
 • Paintball Sports GmbH – har bland annat airsoftbutiken airsoftsports.de
 • Puff Dino – gastillverkare från Taiwan
 • TAGinn – tillverkare av airsoftgranater
 • Umarex

Free Shot och Umarex är placerade i hall 7A, medan övriga är placerade i hall 6.

Airsoft.nu har varit i kontakt med några av de svenska airsoftbutiker som normalt sett brukar besöka IWA-mässorna för att höra ifall de planerar besöka mässan eller inte. Det råder skepsis ifall mässan kommer bli av eller inte eftersom att pandemin i Europa ser ut att öka igen och ingen vet just nu hur det kommer se ut i mars. Två av tre butiker har svarat att de överväger att inte besöka mässan även ifall den trots allt blir av som planerat.

När det gäller mässan SHOT Show 2022 (Las Vegas, USA) börjar den om drygt en månad. Mässan 2020 hann genomföras medan 2021 blev inställd. Mässan riktar sig främst mot den amerikanska marknaden och det är i stort sett samma airsoftrelaterade utställare som tidigare. Men några som valt att inte delta är bland annat G&G Armament/101 Tech USA och Sig Sauer. Men eftersom att Sig Sauer och EMG (Evike) har ett samarbete kommer sannolikt Sig Sauers nya och kommande airsoftprodukter finnas i EMGs monter.

Noteringar: Både IWA och SHOT Show är inköpsmässor där butiker (och media) träffar tillverkare och distributörer för att se nya och kommande produkter. Den översta bilden kommer från IWA 2018.