Frihandelsavtal mellan EU och Japan kan ge billigare priser på Tokyo Marui

I fredags trädde frihandelsavtalet JEFTA i kraft som bland annat innebär lägre eller helt borttagna tullavgifter på produkter som importeras från Japan till EU (och tvärs om).

Det innebär att det kan bli något billigare priser på japanska airsoftprodukter (exempelvis från Tokyo Marui) på den europeiska marknaden, men hur mycket återstår att se. Moms måste fortfarande betalas.

Den största Tokyo Marui-importören i Norden är finska butikskedjan ProAirsoft. Enligt dem är tullavgiften redan låg så det kommer inte ha så stor inverkan utan det är mer valutakursförändringar och fraktkostnad som påverkar.

Men trots detta så försöker de erbjuda bästa pris och tillgänglighet till skandinaviska kunder berättar Tuomo till Airsoft.nu.

Airsoftvapen omfattas inte av EU:s nya vapendirektiv!

Den 13:e juni träder EU:s nya vapendirektiv i kraft och måste därefter implementeras i medlemsländernas vapenlagstiftningar.

Efter ett omfattande lobbyarbete från airsoftindustrin och entusiaster, undantas airsoftvapen (som föväntat) från definitionen av skjutvapen och omfattas därmed inte av direktivet.  😀

Yesterday Directive 2017/853 was published which is the new EU Firearm Directive. It will be in effect on June 13th 2017 and member states have till 13 September 2018 to implement it’s rules. For Airsoft please direct your attention to page 4 article 27.

Milestone
A milestone for our sport as the word Airsoft is being specifically named!
[…]

EAA Team

(Postat av European Airsoft Association)

Svenska versionen av artikel 27 sida 4:

(27) Om medlemsstaterna har nationell rätt som reglerar antika vapen omfattas dessa vapen inte av direktiv 91/477/EEG. Reproduktioner av antika vapen är dock inte av samma historiska värde eller intresse och kan tillverkas med hjälp av moderna tekniker som kan öka livslängden och precisionen. Därför bör reproduktioner ingå i tillämpningsområdet för direktiv 91/477/EEG. Direktiv 91/477/EEG är inte tillämpligt på andra produkter, såsom airsoftvapen, som inte motsvarar definitionen av ett skjutvapen och därför inte regleras genom det direktivet.

Läs direktivet i sin helhet på svenska (pdf)

Airsoftvapen tas (troligen) bort ur vapendirektivet

Den 14:e mars röstade en majoritet av Europaparlamentarikerna för att airsoftprodukter (airsoft devices) inte ska klassas som vapen och därmed inte inkluderas i kommande vapendirektivet ”Directive 91/477/EEC”. Nu väntar ett ministermöte, troligtvis de närmaste dagarna där de slutgiltigt kommer besluta om detta. Efter att direktivet är beslutat så kommer EUs medlemsstater infoga detta i sin lagstiftning.

De parter som främst utövat lobbyarbete i Europaparlamentet för att åstadkomma detta är ActionSportGames, Cybergun och European Airsoft Association.

Nedan är European Airsoft Associations pressmeddelande och därefter ASG och Cyberguns gemensamma.

The Result

Quote from the new EU Firearms Directive amendment proposal. Voting took place on the 14th of March 2017 with 70% of MEPs voting in favour of the proposal:

“Directive 91/477/EEC is not applicable to other items, such as airsoft devices, which do not correspond to the definition of a firearm and are therefore not regulated by that Directive.”

 

Overview

The Airsoft sport will survive in its current form after an extended process of negotiations and considerations between Members of European parliament and industry pioneers which began late in 2015 which many thought to be a swift change to firearms laws taking advantage of the terrible terror attacks in France and Belgium.

In this effort, the European Airsoft Association joined representatives from many other sporting federations affected by this directive to inform the decision makers of all aspects of our respective sports and advocate their positive position in European society.

While the European Airsoft Association has worked tirelessly to inform and influence the outcome of this directive, we are extremely thankful and proud of the combined efforts that we have shared with representatives of ASG and Cybergun amongst other individual players and enthusiasts to shape this outcome.

 

Interpretation

In no uncertain terms, Amendment 107 (A8-0251/107 Details found here: Link) of the Directive 91/477/EEC has passed voting with a direct reference that states that an Airsoft device does not correspond to the definition of a firearm, meaning that an airsoft device will not be affected by this directive.

By definition, AEG’s and AEP’s, GBB’s, BFG’s and HPA systems are Airsoft devices and will not be subject to new regulation at this point in time.

This is the best outcome that we could have hoped to achieve and one that has been hard won.

 

What Happens Next

Now that the majority the compromise text of Directive 91/477/ECC has passed voting, it will have to pass the Council of Ministers before it can be implemented. At this moment we have no time frame on this however we will publish further updates once we have more information.

 

The Future

Although the Airsoft sport has achieved a positive result this time around, we will no doubt be under scrutiny in the future.

Preparations for this have already began and EVERY airsoft player has influence in this. It is imperative that the airsoft sport becomes an organised and structured sport recognised across Europe, governed by national associations with principles that are harmonious across all territories.

To achieve this, you as a player can get involved in local clubs. Local clubs need to get involved in national associations and national associations need to join the European Airsoft Association.

Together with your support, we stand a far greater chance of protecting the Airsoft sport. Without you, we may not succeed next time.

 

National Association?

If your country does not have an association / Federation and you have the time to organise one, the EAA are here to help and guide you through the process. You will be supported by many well organised and long standing associations from all across Europe. Just as they support each other as respected member states of the European Airsoft Association.

EAA Team

Läs mer: http://www.euroairsoft.org/eu_vote_success/

ActionSportGames och Cyberguns samarbete i EU-parlamentet

ActionSportGames och Cybergun

I samband med Europaparlamentets utkast om skärpt vapenlagstiftning i slutet av förra året, inledde konkurrenterna ActionSportGames (ASG) och Cybergun ett samarbete för att försöka påverka och därmed rädda airsofthobbyn och givetvis sitt levebröd.

Även European Airsoft Association har varit aktiva att lobba i EU-parlamentet och allt intensiva arbete ledde nyligen till att airsoftvapen föreslås undantas från termen ”Firearm” i det slutgiltiga förslaget.

ASG och Cybergun kommer dock att fortsätta påverka till även luftvapen (airguns) är exkluderade.

Vad som framgår i deras gemensamma pressmeddelande så är det bara ASG och Cybergun från airsoftindustrin i Europa som är och har varit aktiva i detta att rädda airsoftvapen.

Läs pressmeddelandet

Läs fortsättningen »

Framsteg för airsoftvapen i EU-parlamentet

European Airsoft Association

EXTRA: Airsoftvapen föreslås exkluderas från termen ”firearm” i EUs kommande direktiv om vapenlagstiftningen i EU-länder och därmed förbli lagliga.

För några månader sedan kom Euparlamentet med ett utkast till nytt direktiv gällande vapenlagstiftning i EU-länder och där bland annat airsoftvapen var hotade.

Då inledde European Airsoft Association ett enormt arbete med att påverka ledamöter i EU, genom att försöka påverka själva och uppmanade airsoftintresserade att skicka in brev till EU-parlamentärer (se nyhet om Operation MEP). På bilden ovan syns Matt Furey King, fd ordförande i European Airsoft Association utanför Europaparlamentet.

Arbetet med att ta fram direktiv inom EU tar lång tid och i en rapport med förslag på förändringar som släpptes denna vecka står det följande;

(3b) The definition of the term “firearm” should continue to exclude objects which expel a shot, bullet or projectile by the action of a non-combustible propellant, for example through the operation of compressed air or other gas, including so-called airsoft guns, as well as objects which merely have the appearance of a firearm (replicas, imitations), provided in both cases that such objects cannot be converted to a firearm or do not contain an essential component which is capable of being used in a firearm. Member States should be able to regulate such objects under their national law.

Detta är ett stort steg i rätt riktning och om detta tas med i det slutgiltiga direktivet kommer airsoftvapen även fortsättningsvis att vara lagliga 😀

Läs allt i sin helhet: http://www.euroairsoft.org/index.php/425

Ny vapenlagstiftning i Kalifornien och New York 1:a januari 2016

Flera har säkert hört talas om lagförslaget SB199 i Kalifornien som klubbades igenom 2014 och idag den 1:a januari 2016 började lagen att gälla. Även ny lagstiftning i delstaten New York trädde i kraft.

Sedan tidigare måste airsoftvapen i USA ha en orange markering kring pipan/flamdämparen men nu krävs att airsoftvapen i Kalifornien respektive New York blir mer orangefärgade. Butiken Gorilla Airsoft har blivit intervjuade i TV.

Valken Airsoft har via sina återförsäljare börjat sälja orange tejp och har gjort ett informationsmaterial om hur berörda airsoftare ska tejpa sina airsoftvapen. Fler airsoftföretag i USA kommer informera om detta efter helgen.

Det återstår att se om ändringen av lagstiftningen får det resultat som lagstiftarna hoppas på.

Läs fortsättningen »

Om utkastet av lagförslaget från EU för strängare vapenlagstiftning

eu-flagga_airsoftnu

De flesta har säkert redan på ett eller annat sätt hört talas om utkastet till lagförslaget/direktivet (Council Directive 91/477/EEC) i EU om att skärpa vapenlagstiftningen i respektive medlemsland.

Airsoft.nu har medvetet avvaktat att skriva något i väntan på officiellt uttalande från European Airsoft Association, men nu har de gjort ett uttalande och här är det.

Halt the EU attack on Replicas!
Please watch this video for a short summary of the situation.
https://youtu.be/dxrhkFqunBM

Here’s the full explanation;
For many years The European Airsoft Association has been concerned that a European directive could damage or even ban airsoft. Once implemented, all EU member states are obliged to put regulations into local law. At that point it’s too late, you cannot stop it in your own country. Unless we act, this exact scenario could happen very soon.
An anti-firearms group within the EC has published a proposal which primarily aims to get rid of all semi auto live firearms and most deactivated firearms. They are playing on people fears after the horrible terrorist attacks of the last year, but this is a cynical excuse for them to pursue a pre-existing agenda. The terrorist attacks have been carried out with illegally held weapons that have mostly come from military armouries via armed conflicts in the Balkans. These events are not connected to civilian firearms or to replica firearms either.
Although they present no argument against the current status of non-convertible replica weapons in the paper they throw in this subtle, yet devastating change to the classification of replicas-
(iii) In Category C, the following points are added: ”5. Alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons as well as replicas
This would mean that all replicas in Europe would become ‘firearms subject to declaration’. This would mean the following changes (subject to local laws);
• All replicas would need to be registered
• You would need to apply for permission to own a replica and would likely be subject to checks and licencing
• All replicas would be allocated a serial number
• You would require a European firearms pass to take replicas to a foreign country
• Internet sales would be banned (as the proposal also puts forward a ban on remote sales for all firearms).
We believe this change will be impractical, extremely hard (probably impossible) and expensive to implement, take resources and focus away from criminals and terrorism, will ruin a thriving airsoft retail industry and will not make citizens safer at all. As you may be aware, a worrying historic occurrence in some European countries has been forcing the register of firearms as a precursor to a ban and confiscation.
Here’s what you can do to prevent this-

1. Share this news story. Get the word out to your airsoft friends and contacts. Translate it into your native language. Use the hash tag ‪#‎airsoftineurope‬

2. Fill out the feedback form for the proposal. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376

3. Email your MEP. Tell them why they need to vote against this proposal!

4. Email a member of SEDE (EU Subcommittee on Security and Defence) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/sede/members.html?action=0

Please stick to these rules-
• BE NICE! We want to win them over to our point of view, not make them see us as angry, unpleasant or single minded! Most MEPs won’t even be aware of the change affecting replicas, or the consequences of the change.
• STICK TO THE POINT. Tell them that non-convertible replicas should not be classified as firearms by being added to Category C of directive 91/477/EEC
• TALK ABOUT YOU. Tell them about how the changes will hurt you and your friends, your industry, your hobby. Talk from a personal perspective.
• FEED BACK THE RESPONSES. Forward all responses you get to me, furey_x (at) yahoo.co.uk . We need to know how MEPs feel about this paper. I am building a database of the airsoft allies and supporters.
This amendment is being fast tracked (they are even going to skip the normal Economic impact assessment) and could be voted through in a very short space of time, so you need to act as soon as you read this (if you haven’t already).
Airsoft players should also stand with their cousins in the live firearms and deactivated firearms communities, they will also have their hobbies destroyed when none of us have any connection to recent events. Together with them, it is possible to act as a huge grass roots body and put down this ridiculous proposal. The EAA will also be lobbying the EC directly so like our FB page and we will keep you up to date with any new information.

Matt Furey-King, President European Airsoft Association

Sources-
Proposal for a directive of the European parliament and of the council amending Council Directive 91/477/EEC on control of the acquisition and possession of weapons
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-750-EN-F1-1.PDF
Council directive (91 /477/EEC) (specifically, annex 1, Category C — Firearms subject to declaration)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A31991L0477&from=EN

Originalposten

Nu är gasdrivna airsoftvapen lagliga i Sverige

Gasdrivna airsoftvapen är numera lagliga

Idag, den 2:a januari 2015 har förändringarna i vapenlagstiftningen trätt i kraft och numera är GAS (tex Green gas) lagligt drivmedel för airsoftvapen i Sverige.

Detta innebär att Tullverket (eller speditörers tullombudsverksamhet) inte längre kan stoppa gasdrivna airsoftvapen i avseende drivmedlet, eftersom de jämställs med övriga airsoftvapen.

Utöver privatimport från utländska butiker, innebär detta också att svenska butiker kommer kunna bredda sitt sortiment utan att riskera åtal för illegala produkter.

Tack till ”NonEx” för sitt arbete för att påverka lagstiftarna. 😀

 

In English

From today (2nd January 2015) gas powered guns are legal in Sweden.
The new law enable airsofters to import gas powered airsoft guns (eg. Green gas) without
the chance of packages being stopped and returned by the Swedish Customs.

Shops based in Sweden will be able to have a larger range of gas powered airsoft guns than before thanks to the new law as well.

Gasvapen blir lagliga att importera 2:a januari 2015!!!

Gasdrivna airsoftvapen tillåtna från 2:a januari 2014.

Gasvapen blir lagliga att importera från och med 2:a januari 2015!!! 😀

Idag den 25:e juni röstade riksdagen igenom ”Betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen” och det som berör airsoftvapen är att det från och med 2:a januari 2015 blir lagligt att inneha gasdrivna airsoftvapen och därmed kunna importera utan problem med Tullverket (gällande drivmedlet).

Tillstånd krävs inte för den som har fyllt arton år om vapnet har en begränsad effekt i förhållande till andra jämförliga skjutvapen (effektbegränsade vapen) och vapnet är

1. ett kolsyre-, luft- eller fjädervapen eller ett vapen med ett annat liknande utskjutningsmedel och är avsett för målskjutning, eller

2. ett harpunvapen.

Detta är ett resultat av idogt arbete av NonEx på AirsoftSverige-forumet med myndighetskontakter och den namninsamling som han startade i början av förra året.

Video från riksdagens beslut den 25:e juni.

Video från riksdagens justitieutskott från den 18:e juni.

Gasdrivna-airsoftvapen kan bli lagliga att importera vid nyår!

proposition

Nyligen överlämnade regeringen/justitiedepartementet propositionen ”2013/14:226 Skärpningar i vapenlagstiftningen” till riksdagen med förslag på förändringar i vapenlagen och nu närmast ska den behandlas hos justitieutskottet den 18:e juni.

Det som framför allt berör airsoft i propositionen är att formuleringen i lagtexten om effektbegränsade vapens drivning föreslås ändras så att även gas (tex Green gas) blir inkluderad.

Lagändringarna i propositionen föreslås att träda i kraft den 2:a januari 2015 och om den blir verklighet kommer det då innebära att det blir fritt fram att importera gasdrivna airsoftvapen utan att vara rädd för att Tullen konfiskerar som nu.

Detta förslag till lagändring är bland annat ett resultat av idogt arbete från NonEx på AirsoftSverige-forumet med myndighetskontakter och den namninsamling som han startade i början av förra året.

Läs proportionen i sin helhet: http://www.regeringen.se/sb/d/17854/a/239818

(Tack Martin som skickade in tips om lagrådsremissen tidigare).

Läs fortsättningen »