Röda Stjärnan erbjuder tracerkulor från Geoffs

Nu har vi Geoffs tracerkulor i lager, vikt ända upp till 0,32 g.

Alla Geoffs-kulor: http://bit.ly/2VMF1T3