Airsoftkiosken: Leverans av Specna Arms EDGE-serien och licenserade Glock 19X

Vi har tagit in 3 modeller från Specna Arms EDGE-serie samt den nysläppta licenserade Glock 19X från VFC/Umarex.

https://airsoftkiosken.com/se/specna-arms-rra-sa-e05-edge-carbine
https://airsoftkiosken.com/se/specna-arms-rra-sa-e17-edge-carbine
https://airsoftkiosken.com/se/specna-arms-sa-e16-edge-carbine
https://airsoftkiosken.com/se/vfcumarex-glock-19x-co2-gbb-coyote