Initiativ om stödkampanj för WEC Action Center/WestnyGames

Idag togs initiativ om att anordna en stödkampanj för WEC Action Center/WestnyGames som nyligen drabbats av inbrott, stöld och skadegörelse.

Detta så att verksamheten ska komma på fötter igen och ha sin lansering 29:e mars som tänkt.

Stödkampanjen och hur den ska genomföras återstår att se, då allt fortfarande är i ett tidigt skede.

Se initiativets inlägg:

Någon gång i början av Februari månad fick den nya extremt engagerade Airsoft-arrangören Westny Games/WEC Action Center inbrott i deras lokaler tillhörande den Airsoft-banan som dom nyligen tagit över. Enligt uppgifter har materiel för runt 100000 kr stulits, däribland privat utrustning och egendom funnits i lokalen, men även helt ny införskaffad utrustning som organisationen har köpt in för att kunna hyra ut till nytt folk inom hobbyn/sporten.
Personen eller personerna som har brutit sig in i lokalen har även sett till att förstöra inredningen genom att spruta ned allt med brandsläckaren som funnits på platsen.

Detta är ett enormt bakslag, inte bara för hobbyn och företaget, utan för de få personer som lägger ner hela sitt hjärta, själ och sin fritid i att få hobbyn att växa.
Vi är nu ett kärngäng av vänner och airsoft-spelare som går ihop för att göra allt i vår makt så att Westny Games och WEC Acton Center kan komma på fötter igen och se till så att banan kan ha sin planerade öppning.
Händelsen är såklart polisanmäld och vi spekulerar inte i vem som kan ha gjort vad. Detta sköts av proffsen. Istället fokuserar vi på att hjälpa arrangörerna att kunna fortsätta med dom dom gör bäst.

Planeringen i hur detta ska ske pågår i skrivande stund, men vi siktar in oss på åtminstone ett stödspel och en stödinsamling för dom som vill bidra ytterligare.
Har ni några frågor ber vi er skriva ett meddelande till sidan, så svarar vi så snabbt vi kan på allt vi kan svara på.

Gilla och sprid gärna sidan för fortlöpande information kring detta. Tillsammans är vi starkast!

Länk till originalinlägget: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110053823896195&id=109993767235534

På den Facebook-sidan sker också löpande uppdateringar kring detta.