Uppdatering av trimtabellen från VSAF (2021)

Föreningen VSAF (VästSvenska AirsoftFöreningen) i Göteborg har uppdaterat sin trimtabell (”VSAF säkerhetstabell”).

De spelarrangörer utöver VSAF som följer denna bör därmed kolla in uppdateringarna, se nedan.

På årsmötet 2021-02-10 beslutades att uppdatera föreningens säkerhetstabell. Den uppdateringen är nu genomförd! Tabellen finns att se i vårt regeldokument. Dokument som beskriver den underliggande beräkningsmodellen och designvalen finns också publicerade.
http://www.vsaf.se/index.php?p=4
Tabellen är väldigt lik den tidigare, men det är ändå nyttigt för alla att kontrollera att era vapen inte hamnat i en ny klass.

(Källa)

Läs mer: http://www.vsaf.se/index.php?p=13 (revision av reglerna antagna 2021-02-10)

Nyligen uppdaterades även 2020tabellen.