GT Airsoft: Prisdump på eTiny-kretsar!

Vi vill inte bara vara bäst, vi vill vara billigast!

Nu sänker vi priset på eTiny-kretsarna (TPU och TCU till PTW) till oslagbara 780 kr.

www.gt-airsoft.se