Combat Zone: Mörkerspel

MÖRKERSPEL

När: 2012-04-14
Var: Samling på Combat Zone kl 19:00
Pris: 150 kr.
Mörkerspelet kommer att utspela sig i strid i bebyggelse.

http://www.combatzone.se/pages.php/page/morkerspel

Mvh antonio