Tolmar behöver kapital och söker fler delägare

Distributören och licensägaren Tolmar i Slovenien behöver kapital för vidare utveckling av sina produkter och har därför bestämt sig för att halva företaget ska säljas till intresserade.

Företaget startade 2007 som butik men har med åren bytt fokus till distribution och började 2013 med att bli licensägare och tillverkare (även om tillverkningen sker hos välkända airsofttillverkare i främst Hong Kong och Taiwan).

Företaget innehar bland annat licenserna från Grandpower (Slovakien), ISSC Austria, Proarms Armory, Silver Shadow Advanced Security Systems, BCM Europearms (Italy), BUL Israel samt CZA (Czech Small Arms) och fler planeras. Bland tillverkarna som tillverkar åt Tolmar finns bland annat Ares, Classic Army och ICS.

Men företaget noteras inte på konventionell aktiemarknad (som tex Cybergun) utan i krytovaluta-världen vid OpenLedger via ICO (Initial Coin Offering). Ägarna har bestämt att företaget är värt 20 miljoner Tolmar assets (bitar/polletter), men bara hälften (dvs 10 miljoner) kommer säljas till alla intresserade men först till kvarn.

1 BTS (Bitshare) = 1 Tolmar = 0,8 USD (~6,5 SEK).

Försäljningen kommer ske successivt (finns ingen tidsgräns) och när delmål uppnås kommer airsoftvapen-projekt att genomföras.

Investment production chart and timetable

  • 10% completed distribution of Tolmar asset tokens the investment starts with Gilboa M43 HARD RECOIL and SMG Gilboa
  • 20% completed distribution of Tolmar asset tokens the investment continues with Gilboa Snake, BCM MAAR and Gilboa M43 AEG.
  • 50% completed distribution of Tolmar asset tokens the investment continues with BUL SAS and BUL Cherokee in all calibers 4,5mm /.177 airgun and 6mm Airsoft Gas and co2 version
  • 75% completed distribution of Tolmar asset tokens the investment continues with CSA VZ58 Tactical and VZ61 Gas version
  • 100% completed distribution of Tolmar asset tokens the investment continues with Hawk Arms M76 Sniper and M57 yugo Pistol

Delägare kommer dra fördelar av ägande genom tex billigare inköpspriser och avkastning 4 gånger per år där Euro kommer omvandlas till BTS (Bitshares). Fram till år 2021 kommer ägarna (däribland VD Robert Rupnik) inte kunna ta del av avkastningen.

Bilden överst visar den dubbelpipiga Silver Shadow GILBOA SNAKE (blow back) som kommer genomföras när 20% av företaget har sålts.

 

Den som är intresserad kan läsa mer här: www.tolmar.biz/ico