M-riksdagsledamot: Förbjud leksaksvapen i handeln

Riksdagsledamoten Katarina Brännström (M) från Växjö har lämnat in en motion (2019/20:3102) till riksdagen med förslag om att leksaksvapen som ser ut som riktiga skjutvapen borde förbjudas.

Detta med anledning av den tragiska händelsen förra året då en förståndshandikappad person sköts till döds på grund av att poliserna under omständigheterna inte uppfattade att det var ett leksaksvapen.

I motionen står det inte uttryckligen airsoftvapen men ibland används ordet låtsasvapen i media som beskrivning för airsoftvapen då de oftast ser verklighetstrogna ut och ibland förekommer i kriminellt syfte, exempelvis rån.

Airsoftvapen faller under effektbegränsade vapen och är licensfritt att äga för alla personer som är 18-år eller äldre.

Skulle detta förslag bli verklighet (även om sannolikheten är liten) och då också omfatta airsoftvapen skulle det inte längre vara så lönsamt att driva airsoftbutik i Sverige.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga förbud mot leksaksvapen som liknar riktiga vapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Ett tragiskt fall där en förståndshindrad kille skjuts av polisen, då han har en leksakspistol i handen som polisen tog för ett riktigt vapen väcker frågan om leksaksvapen. Många av de leksaks- eller låtsasvapen som saluförs idag är så verklighetstrogna och har använts vid exempelvis rån.

Det finns ytterligare en aspekt och det är att riktiga vapen dödar, så självklart måste vi också fråga oss varför barn ska leka med låtsasvapen? Det finns barn i krigsländer som använder riktiga vapen och till och med dödar människor, då är det inte rimligt att våra barn leker krig med leksaksvapen. Leksaksbranschen har själva väckt frågan om lämpligheten att sälja vapen. Många leksakshandlare och flyttat bort vapnen och andra har själva slutat sälja.

I en tid då det förekommer mycket våld och grova våldsbrott i samhället är det rimligt att se över ett förbud mot att sälja leksaksvapen i handeln. Det finns många barn och unga som spelar olika spel med skjutvapen och våld, som ser filmer etc som kan avtrubba deras syn på våld och vapen. Därför bör ett förbud mot leksaksvapen som liknar riktiga vapen övervägas.

(källa)