Besök i Modifys fabrik (Taiwan)

Bilder från tillverkaren Modifys fabrik i Taiwan (Taoyuan City) som vi besökte i början av december 2018.

Bilder i följande ordning:

  • Showroom/konferensrum
  • Tillverkning
  • Kontor
  • Fabriksbyggnad

Modify heter egentligen Modify-Tech.

Bilderna finns även i ett Facebookalbum.

Showroom/konferensrum

Modify är bland annat kända för sina snipergevär MOD24-serien.
Patent och utmärkelser.

Tillverkning

Bottenvåningen.
Ett våningsplan med tillverkning.
Kvalitetskontroll.
Ett våningsplan för packningsavdelningen.
Nuförtiden är det allmänt känt att Modify är OEM-tillverkare åt Novritsch av snipergeväret SSG24.

Kontor

Jane Liu är högsta chefen på Modify.

Fabriksbyggnaden

Huvudentrén.
Takterrassen.

Gruppbild