Vinnare i Julkalendern 2017

Arbetet med att utse vinnare i julkalendern 2017 drog ut på tiden men sedan nyligen är alla vinnare utsedda och kontaktade.

Listan med vinnare finns på julkalender-sidan och alla vinnare har inkommit med sina adresser.

Tack alla deltagare i julkalendern, så väl tävlingsdeltagare som sponsrande butiker.

På grund av att uttagningen av vinnare drog ut på tiden har flera kontaktat oss och frågat hur det går. Några har dock skickat in önskemål om att vinna specifik produkt och dessa önskemål har inte blivit tillgodosedda.

Lista med vinnare: www.airsoft.nu/julkalender