Här öppnar Frysen Airsofts megabutik (Europas största airsoftbutik?)

På Frysen Airsoftcon förra sommaren berättade Robert (butiksägare och grundare av Frysen Airsoft) att de skulle bygga ”Europas största airsoftbutik”, sedan har bygglovsprocessen pågått under hösten-vintern och nu påbörjas bygget som förväntas bli klart i sommar. Nyligen publicerade butiken de första bilderna från platsen (se butiksnyhet).

Fastigheten (tomtmarken) som Frysen Airsoft har till förfogande är 4600 m² varav byggnaden (butiken, lager och toaletter mm) kommer uppta 600 m², resten blir parkering och spelområde (utomhus). Såväl parkeringen som spelytan kommer asfalteras. Spelytan kommer förses med bland annat containers som hinder (enligt bygglovsansökan). Intill (bakom) fastigheten finns ett större skogsområde där butiken enligt fb-postningen har ett 3000 m² stort spelområde.

Fri tolkning av hur det (ungefär) kommer se ut, baserat på bygglovshandlingarna som Airsoft.nu har tagit del av. (Klicka på bilden för större version).
Butiksentré på framsidan och varuintag på baksidan. Staket och belysning runt hela området samt gångpassager på flera platser.

Fastigheten har fått adressen Kärrviolsvägen 6 och finns i stadsdelen Hedenstorp Södra (Jönköping) som är ett i huvudsak industriområde. Till vänster i bilden ovan skymtar en taxibana tillhörande Jönköpings flygplats. Lokalgatan Kärrviolsvägen finns längsmed huvudgatan Mogölsvägen.

Nuvarande butiksplacering och nya butiken.

Enligt bygglovshandlingarna kommer det finnas två kundtoaletter men inga omklädningsrum för spelare. Dusch kommer enbart finnas inne på kontoret. Men förhoppningsvis så kommer det trots detta finnas omklädningsrum och duschar för besökare (spelare) när allt är klart.

Industrikvarteren vid södra sidan av Munksjön kommer på sikt rivas. Istället kommer byggnader för bostäder och kontor mm uppföras.

Vi följer butiksbygget med stort intresse och har sedan slutet av förra året tagit del av en del bygglovshandlingar gällande detta.